Ülepronatsioon

ÜLEPRONATSIOON

ÜLEPRONATSIOONI KORRAL JALA KÄITUMINE

Esineb tavaliselt madala pöiavõlvi korral, millega kaasneb pöia liigne sissepoole pööramine enne äratõuget.