Stabiilsus

STABIILSUS

STABIILSE KÄITUMISEGA JALA LIIGUTUS

Jala omadus hoida jalg fikseeritud asendis.