Mida peaksin teadma jooksujalatsit valides?

Jooksujalatsit valides peaks teadma, millistes tingimustes jalatsit soovitakse kasutada. Näiteks suvel ning talvel on täiesti erinevad nõuded jalatsi sisetemperatuuri regulaeerimisele, ventileeritavusele ning seeläbi liigniiskuse eemaldamisele. Tähtis võib olla ka sügistalvise lõrtsi ja vihma eemalehoidmne.

Jooksen ma peamiselt pehme alusega metsas, või kividel-kändudel? Eestimaa pinnas on suhteliselt pehme, samas on piisavalt võsa ning pori. Siin on oluline näiteks teada, mida toob kaasa näiteks teravale oksale või kivile astumine, või märjal puujuurikal või porisel mäeküljel libastumine. Mida toob kaasa pidev mäest üles-alla jooksmine?

Samas on hoopis erinevad nõuded kõval aluspinnasel, asfaldil, staadionil, jooksutrenazhööril kasutatavale jalatsile, olenevalt teie jalgade eripäradest, kehakaalust vms.

Vaja on teada, mille tarvis (treening, võistlused vms) plaanitakse jalatseid kasutada. Sellest sõltub kompromissi tegemine jalatsi kaalu, põrutussummutuse omaduste ning vastupidavuse parameetrite vahel. Treeningjalats ei pea tingimata olema kõige kergemate killast, võistlusjalats võiks seevastu seda olla.

On täiesti kindel reegel, et kerge jalats ei pea sama kaua vastu kui vastupidavatest materjalidest kuid seeläbi poole „kaalukam“ jalats. Võistlusjalatsi eluiga võib olla lausa kümme korda lühem treeningjalatsi omast. Samas sõltub kompromiss konkreetse jooksja kehakaalust ning eesmärkidest.

Milline peab olema jalatsi “teetunnetus”, eeskätt talla ehitus ning seeläbi maapinnalt saadav info. Sellest oleneb meie vigastustevaba jooksutehnika reguleerimine.

Lisainfot, millele jalatsit valides (või nõuandeid jagades) peame tuginema on veel väga palju. Neist olulisemateks võivad veel olla — jooksja iseärasused (jalavõlv, pronatsioon, vanad vigastused), jooksutehnika, jooksutempo, sammusagedus, kehaasend, treenitus, varasemad kogemused konkreetsete jalatsimudelitega (selleks tasub eksperdi juurde kaasa võtta oma vanad jooksujalanõud) ja paljud muud omadused. Selgus parima valiku osas on peaaegu alati kompromissi küsimus, eksperdi abiga peab saama selgemaks lõpptulemuse, et kompromissi tehes ei jäetaks tähelepanuta kõige olulisemaid kriteeriume nagu jooksja tervis ning ohutus. Usume et head nõuanded kuluvad ära nii algajale kui edasijõudnule.